Strona główna » Moduły » Moduły podstawowe

Moduły podstawowe

System do obsługi spedycji i transportu „Hermes GT” składa się z sześciu podstawowych modułów: zlecenia, trasy, faktury, rozrachunki, kontrahenci, zestawienia.

Zlecenia - w systemie Hermes zostały zorganizowane w taki sposób, aby pracujący na nich spedytorzy, w sposób klarowny i przejrzysty dostrzegali wszystkie istotne informacje. Kolumny dostępne w poszczególnych widokach list zleceń są dowolnie konfigurowalne. Widok i kolejność kolumn, a także „domyślne sortowanie” jest konfigurowane względem danego użytkownika systemu. Mocną stroną systemu jest możliwość dodawani zleceń drobnicowych. Interesujące nas zlecenia możemy wyszukać według dowolnej informacji. W module tym zainicjowaliśmy też blokowanie zlecenia/trasy gdy jest w nich jakiś spedytor. Oznacza to, że dwóch użytkowników nie będzie mogło edytować w tym samym czasie tego samego zlecenia. Minimalizujemy tym samym ryzyko utraty danych.

Trasy - może być przyporządkowana do jednego lub wielu zleceń, a także pojedyncze zlecenie może zawierać jedno lub więcej tras, tzn. system obsługuje w pełni ładunki drobnicowe. Hermes pozwala określić, czy ładunek przewieziemy za pomocą własnego taboru czy wynajętego przewoźnika. Ponadto wydruk każdego zlecenia transportowego możemy wysłać na drukarkę, bądź wysłać e-mailem na skrzynkę pocztową przewoźnika. Dodatkowo system podpowie nam na jaki adres istniejący w danych ewidencyjnych możemy wysłać zlecenie. Wszelkie wydruki dostępne są w formacie PDF. Wśród różnych osób użytkujących system dany wydruk będzie wyglądał tak samo bez względu na posiadaną platformę systemową.

Faktury/Rozrachunki – wystawianie faktur zostało zorganizowane w taki sposób, aby ułatwić księgowości systematyczne księgowanie zleceń oraz analizę jeszcze nie zafakturowanych dokumentów. Gdy wybierzemy dowolne zlecenie do zafakturowania, to automatycznie pozycjami faktury są punkty trasy ze zlecenia. Każdy dodatkowy koszt ze zlecenia jest także pozycją na fakturze. Oprócz tego jest możliwość zdefiniowania ręcznie kosztu dodatkowego z poziomu wypełniania formularza faktury. Wszelkie kursy walut służące do obliczeń pobierane są cyklicznie przez program, w związku z czym możliwa jest konwersja między różnymi walutami.
Informowanie o zaniżonych frachtach w stosunku do frachtu przewoźnika oraz pobieranie automatyczne kursów walut z Internetu w systemie Hermes to standard. Część programu poświęcona rozrachunkom pozwoli na szybką analizę dzięki złożonym mechanizmom filtrowania i sortowania danych.

Kontrahenci – poza typowymi wartościami dotyczących danych, moduł ten zawiera również informacje o pracownikach klienta, informacje o osobach kontaktowych wraz z numerami telefonów, GG czy też e-mail. W module tym zawarte też są dane spedycyjne oraz formularz danych korespondencyjnych.

Zestawienia –  zestawienia zostały przygotowane w taki sposób, aby sprostać nawet bardzo wymagającym użytkownikom, ilość zestawień jest naprawdę zadowalająca , natomiast z każdą chwilą staramy wprowadzać coraz to więcej możliwości zestawień/analiz.