Strona główna » Moduły » Moduły dodatkowe

Moduły dodatkowe

Moduł SMS – odpowiada w pełni za odbiór i wysyłanie SMS-ów do zdefiniowanych w systemie klientów. Poszczególne numery telefonów wiązane są z danymi kontaktowymi pracowników, dzięki czemu system wyświetla pełen kontekst prowadzonej korespondencji SMS z załączoną informacją o adresacie i odbiorcy. Przechwytywanie zdarzeń SMS w czasie rzeczywistym ułatwia klientom śledzić na bieżąco wszelkie zmiany zachodzące w realizacji usługi. Wyszukiwanie i filtrowanie informacji odbywa się zarówno dla poszczególnych danych dotyczących nadawcy i odbiorcy, ale także istnieje możliwość wyszukiwania pełno tekstowego względem zawartości korespondencji SMS. Wysyłanie SMS-ów jeszcze nigdy nie było tak proste.

Analizator zysków/strat – pozwoli nam na szczegółową analizę kosztów przewozu względem danego kontrahenta. Dane z graficznych wykresów w pełni ułatwią nam podejmowanie bardziej zyskownych decyzji.

Moduł Kasy umożliwia wystawianie z systemu dokumentów KP i KW oraz drukowanie raportów kasowych z danego dnia lub okresu czasu . Jeśli w systemie jest załączony moduł kosztów , pojawia się możliwość wystawiania dokumentów KW na podstawie kosztów .

Moduł Delegacji pozwala na obliczenie należnej diety, ryczałtu oraz kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych pracowników/kierowców .Współpracuje z modułem kosztów.

Moduł Kosztów pozwala na dokładne prowadzenie ewidencji kosztów poniesionych podczas działania firmy , koszty eksploatacji taboru własnego i inne koszty współistniejące.

Moduł CRM umożliwia przypisywanie wydarzeń, które powinny być wykonane, w ramach konkretnych kontaktów, konkretnych klientów z możliwością przypisania dokumentu do wydarzenia. Posiada także generator zestawień wszystkich wydarzeń które się odbyły bądź zostały anulowane wg kontrahenta lub opiekuna wydarzenia, system powiadamia przy logowaniu o zaplanowanych wydarzeniach wg schematu konfiguracji, który posiada każdy użytkownik z osobna oraz ich podgląd na kalendarzu graficznym .

Moduł Paczek do Banku pozwala na wygenerowanie paczek płatności zobowiązań , które można wczytać do banku .

Moduł Integracji z komputerem pokładowym Firm Trimble oraz Transics – moduł pozwala na wysyłanie do terminali samochodowych szczegółowych informacji na temat miejsc załadunku i rozładunku. Pozwala również na kontrolę dostępności danych pojazdów , komunikację z kierowcą oraz na sprawdzenie pozycji danego pojazdu .